Radon i bolig

Eier du, eller har planer om å selge eller leie ut bolig? Fra 1.1.14 trådte det i kraft nye regler som stiller krav til forsvarlig radonnivå i utleieboliger.

Kravet gjelder for alle boliger hvor «eier ikke bor eller oppholder seg». Det vil si alle utleieboliger, uavhengig av beliggenhet og hvem som er utleier etc.

I tillegg gjelder kravet dersom man leier ut del av egen bolig, f.eks. ved at man leier ut et rom i leiligheten. Det er imidlertid kun nødvendig med radonmåling for leiligheter/rom med bakkekontakt og i etasjen over. Med bakkekontakt menes der gulv og/eller en eller flere vegger har kontakt med bakken.

For leiligheter/rom beliggende i 3. etasje eller høyere  er det derfor ikke nødvendig med radonmåling med mindre spesielle forhold tilsier dette. Eksempler på spesielle forhold er at det er kjent at blokken har et radonproblem, at naboleiligheter har målt høye radonnivåer eller at blokken ligger i et kjent radonutsatt område.

For å finne radonnivået i en utleiebolig må det gjennomføres en radonmåling. Radon kan måles i vinterhalvåret, dvs. fra oktober til midten av april, for riktigst svar og den må gjøres over en periode på to måneder. Radon kan enkelt måles ved å henge opp sporingsfilmene selv.

Sporingsfilmer kan kjøpes på nett av firmaer som tilbyr dette og enkelte steder tilbyr også kommunen radonmålinger. Når måleperioden er over, returnerer eier sporfilmene til firmaet eller i ferdig frankert retur konvolutt til laboratoriet. Sporfilmene blir analysert og eier får tilsendt en målerapport.

Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles «grenseverdi» i strålevernforskriften. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Dette nivået kalles «tiltaksgrense» i strålevernforskriften. Måler man radonnivåer høyere enn 100 Bq/m3, må man derfor gjøre tiltak for å redusere nivået