,

Ivar Tanum Entreprenør

Ivar Tanum Entreprenør er den Entreprenøren i Norge vi har samarbeidet med lengst.  De er også den entreprenøren på Østlandet som utfører mest jobber med Pazkar Nor sine produkter av Radon og vanntetning.

Ivar Tanum Entreprenør AS er veldig engasjert i forhold til tema Radon og bruker ikke bare Pazkar Nor sine produkter men ser hva som er den beste løsningen på de forskjellige tilfellene hvert prosjekt ang Radon er.  I Ivar Tanum Entreprenør AS er det Ivar Andreas som er den store fagmannen på området Radon og Radon tiltak. Han er en av 6 personer i Norge som har tatt 1 års utdanning innen feltet på skole i Sverige.

Ivar Tanum Entreprenør var de første som kjøpte maskiner/ sprøyter for og kunne utføre større jobber og har blant annet sprøytet Pazkar Nor sitt produkt Rapidflex på større prosjekter som:

  • Oslo Domkirke
  • Coops nye hovedlager på Jessheim
  •  Gran skole i Nittedal
  • Choice Hotell i Oslo
  • I Karl Johans Gate og ved Bygg 38 på Akershus festning

Pluss mange flere.

Ettersom flere av Ivar Tanum Entreprenør sine ansatte har grundig opplæring og erfaring med Pazkar Nor sine produkter, velger vi gjerne å benytte oss av disse om vi skal reise og lære opp nye.

Ivar Tanum Entrepreneur AS is the entrepreneur in Norway we have cooperated with the longest. They are also the entrepreneur in Norway who perform most jobs with Pazkar Nor products of radon and waterproofing.                                                                                                                                                                 Ivar Tanum Entrepreneur  AS is very dedicated to the topic Radon and use not only Pazkar Nor products, but looks at what is the best solution to the different cases each project when it comes to  Radon. In Ivar Tanum Entrepreneur AS, Ivar Andreas Tanum is the expert when it comes to Radon and Radon measures. He is one of six people in Norway who have taken one year education in the topic Radon a Radon school in Sweden.

Ivar Tanum Entrepreneur AS were the first to invest and buy machines, products and perform larger jobs. They were the ones that sprayed Rapidflex in Norway on major projects such as:

• Oslo Cathedral

• Coops new main storage building in Jessheim

•  Gran school in Nittedal

• Choice Hotels in Oslo

• In Karl Johans Gate and the Building 38 at Akershus Fortress

Plus many more .

As more of Ivar Tanum Entrepreneur ‘s employees have proper training and experience Pazkar Nor their products , so we use them when we travel to other companies to teach others.