,

AS Ingeniør Gunnar M. Backe

AS Ingeniør Gunnar M. Backe ble etablert for nesten 70 år siden (1946), og er selve grunnsteinen i det som i dag er Backe Gruppen. Selskapet er først og fremst kjent for full åpenhet, høy kvalitet og null feil! Det er og kjent at det er viktig for Backe og tenke på miljø.

NGI og Radon Lab anbefalte Backe om å bruke Rapidflex og Elastopaz på dette prosjektet på grunn av problemene alun skifer skaper.

AS Ingeniør Gunnar M. Backe valgte Pazkar Nor sitt produkt Rapidflex og Elastopaz som Radon tiltak til rehabilitering og ved ombyggingen på Sofienberg skole i Oslo.  Dette blir første prosjekt som Backe Samarbeider med Pazkar Nor på.

AS Engineering Gunnar M. Backe, established almost 70 years ago (1946), and is the foundation of what today is Backe Gruppen. The company is primarily known for complete transparency, high quality and zero defects!     It is also known that it is important for Backe to think about the environment.

NGI and Radon Lab recommended Backe to use Rapid Flex and Elastopaz on this project because of problems that alum shale creates.

AS Engineering Gunnar M. Backe chose Pazkar Nor their product Rapid Flex and Elastopaz as Radon measures for rehabilitation and the rebuilding of Sofienberg school in Oslo. This is the first project that Backe collaborates on with Pazkar Nor.