Effecta

Effecta er vår samarbeidspartner i Bergen, og kan hjelpe til ved store og små prosjekter nybygg og rehabilitering. Effecta jobber mye med Radon og Radonsikring i tillegg til sopp og skadedyr kontroll.

Effecta er medlem av Norsk Radon Forening (NRF)

Effecta har utført flere oppdrag med Pazkar nor sitt produkt Elastopaz. De har blant annet sprøytet Elastopaz på Trengereid barnehage på oppdrag fra Bergen Kommune og i Hallen til Bergen Racket Senter grunnet høye Radon verdier og som vanntetning.    Effecta kan også være behjelpelig med sporfilmer, befaringer og tiltak mot Radon i Bergens område. Effecta kan utføre og legge Radontiltak med Pazkar Nor produkter til både Ny Bygg og for Rehabilitering.

 

 

 

Effecta is our partner in Bergen, and can help with large and small projects, new construction and rehabilitation. Effecta work a lot with Radon and Radon Security in addition to fungus and pests control.

Effecta is a member of the Norwegian Association of Radon (NRF)

Effecta has conducted several missions with Pazkar nor and their product Elastopaz. They include sprayed Elastopaz on Trengereid kindergarten commissioned by the city counsel of Bergen and in Bergen  Racket Centre Hall due to high radon values ​​and waterproofing. Effecta can also assist with tracefilms, inspections and measures concerning Radon in the Bergen area. Effecta can perform and use Radon Measures with Pazkar Nor products for both New Construction and Rehabilitation.